Динамо Спб   1-0     4-2     1-2 ОТ     3-1     3-4 ОТ     2-1   СКА-Нева